Plattformen LOGIA styrer og optimerer lager og logistikk

LOGIA er markedets mest brukervennlige lagerstyringssystem. Plattformen styrer og optimaliserer hele logistikken – det  manuelle lageret, det automatiske lagerutstyret, produksjonslogistikken og sendingsområdet. Alt er knyttet sammen og integrert med ERP-systemet.

LOGIA digitaliserer og optimerer lageret i en grad som gjør investeringen interessant.

Slik kommer du i gang
Vil du høre mer om våre lager- og logistikkløsninger, så kontakt meg på +45 20 29 53 11.

Karsten Bangshaab

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
logiawms@logimatic.dk