Søg

Webinar: Rutestyring

På webinaret får du innsikt i hvordan du kan styre og effektivisere håndteringen av ordrer basert på lagerets forsendelsesruter – …

Ny nettbutikk-funksjon i LOGIA: Single Line

LOGIA utvider med ny funksjon til nettbutikklagere og andre lager med mange enkeltstykkordrer. Funksjonaliteten sikrer en effektiv håndtering av disse …

Kan LOGIA styre et lagerhotell?

Kan LOGIA styre et lagerhotell? Et lagerhotell fører typisk lager for forskjellige kunder med forskjellige behov. Lageret kan derfor bestå …

Kan LOGIA styre et nettbutikk-lager?

Kan LOGIA styre et nettbutikk-lager? LOGIA har funksjonalitet som er spesielt egnet til å styre nettbutikk-lagerets mange ordrer med korte …

Kan LOGIA styre et produksjonslager?

Kan LOGIA styre et produksjonslager? LOGIA kan styre logistikken mellom produksjons- og lagerområder (F.eks. råvarelager, mellomvarelager, ferdigvarelager og reservedelslager). Det …

Kan LOGIA styre et medisinallager?

Kan LOGIA styre et medisinallager? LOGIA lever opp til medisinalbransjens høye krav til bl.a. sporbarhet, registreringer og hygiene. All håndtering …

Nettbutikk lager

Nettbutikk lagerstyring Et nettbutikk-lager er kjennetegnet ved at det mottar mange små ordrer som skal leveres direkte til kunden og …

Effektiv logistikk

Logistikkstyring og logistikkoptimering i ett system Planlegging og styring av ordrer og arbeidsganger er en del av de daglige oppgavene …