Lager- og logistikksituasjon

Hemmakväll er Sveriges største og eneste landsdekkende underholdningskjede med 98 butikker i 43 byer fra Luleå i nord til Trelleborg i sør. Produktsortimentet består av film, spill og godteri – og andre gode ting til en koselig kveld hjemme. Hemmakväll butikkene er henholdsvis egne butikker og franchise-butikker. De forsynes alle fra Hemmakväll sitt sentrallager i Landskrona.

Hemmakväll står overfor en ekspansiv vekst i antallet av butikker i 2011. Det er i lyset av dette at Hemmakväll i 2010 innså at lageret kunne bli en flaskehals i realiseringer av vekstplanene. Alle lageraktivitetene var manuelle og lagermedarbeiderne plukket etter papirplukkelister.

For å gjøre lageret klart til vekst, besluttet man å flytte inn i nye lagerlokaler og investere i ny lagerteknologi.

Den nye lagerløsningen er prosjektert til at Hemmakväll kan betjene en stor tilvekst i antallet av butikker. På den måten blir Hemmakväll godt rustet til fremtiden og til den fortsatte veksten.


Løsningen

I forbindelse med flytningen til nye lagerlokaler i Landskrona ble lager-layoutet redesignet, og vareflyt og prosesser ble optimert. Hemmakvälls kundeordrer var på noen ordrelinjer veldig like og på andre svært forskjellige. En inndeling av sortimentet etter ABC-klassifisering var svært aktuell og det ble et sentralt element i valget av lagerteknologi.

A-varene er nye filmer og spill som skal ut i store mengder til alle butikker fra frigivelsesdagen og ukene etter. Heretter daler etterspørselen til et helt annet nivå, og på dette stadiet (som spenner over B- og C-varer) er det veldig mange film og spill i en lang periode. Varens livssyklus blir bestemmende for hvordan de håndteres mest effektivt, og hvor på lageret de skal lagres inn.

I tillegg til spill og film distribuerer Hemmakväll også hele godterisortimentet. Dette er karakterisert ved å være volum- og vektmessig store mengder, som atskiller seg fra film og spill.

Hemmakvälls nye lagerløsning omfatter:

  • 4 Compact Twin lagerautomater
  • Pallelager til A-film og -spill
  • Pallelager til godteri og andre varer
  • Lagerstyringssystemet LOGIA
  • Integrasjon til Hemmakvälls ERP

LOGIA styrer hele lageret og deler ordrene opp i de tre lagerområdene så ordrene kan plukkes parallelt. Etterfølgende styrer LOGIA konsolideringen av ordrene innen forsendelse.

Alle lagermedarbeidere er online på LOGIA . Lagerautomatene er utstyrt med touch-skjermer, som presenterer lagermedarbeiderne for henholdsvis innlagrings- og plukkejobber. På de manuelle pallelagrene er lagermedarbeiderne online på LOGIA via ”Wearable Terminals”, som har touch- skjermer og tilhørende finger-scanner. Terminalene festes som en klokke på armen og dermed kan  medarbeiderne ha begge hendene fri til arbeidet, samtidig med at de alltid har informasjonen for hånden.

Uansett hvor man jobber på lageret, blir man veiledet av LOGIA og man har adgang til relevant informasjon. Alle medarbeidere melder tilbake fortløpende i LOGIA (via touch-skjermer eller ”Wearable Terminals”). Det bevirker at man hele tiden kan se den aktuelle statusen på lageret og fremdriften på dagens ordrer.


Lagerautomater med plukkebord

De to Compact Twin lagerautomatene er forbeholdt film og spill i B- og C- kategorien. Lagerautomatene er 7,5 meter høye og utstyrt med hver sin touch-skjerm. LOGIA styrer innlagring og plukk og sikrer høyfyllingsgrad i automatene. For å maksimere plukkeeffektiviteten avvikles plukkene i bunker av opptil 40 ordrer av gangen. LOGIA styrer den automatiske fremføringen av hyller fra lagerautomatene og på skjermen får lagermedarbeideren vist det totale antallet som skal plukkes til hele batchen samt en visualisering av hvor varen er plassert på hyllen.

Når varen er plukket fra lagerautomaten, mottar medarbeideren visuell informasjon om hvordan den plukkede mengden skal fordeles på ordrene og hvor ordrene er plassert på plukkebordet. Informasjonen vises på en touch-skjerm plassert ved plukkebordet. Skjermbildet visualiserer ordrenes plassering, angir fra hvilke(n) lagerautomat(er) (her automat H og automat I) plukket skal fordeles og hvordan den plukkede mengden fra hver automat skal fordeles til de aktuelle ordrene.

Når plukket er fordelt til ordrene, kvitterer lagermedarbeideren for utført plukk ved å trykke på touch-skjermen ut for de(n) plukkeordre(ne) hvor varer er levert. Når en plukkeordre er ferdigplukket, så vises dette på touch-skjermen med fargen rød og symbolet *. Ferdigplukkede ordrer fjernes og LOGIA aktiverer automatisk en/flere ny(e) plukkeordre(r) ut fra den definerte prioriteringssekvensen.

Hvis lagermedarbeideren i arbeidsprosessen blir i tvil om artikkelen er levert til den riktige plukkeordren, så kan innholdet i de enkelte plukkeordrene hentes frem på skjermen via informasjonsknapp.

Skjermbildet over plukkebordet er en ny funksjonalitet i LOGIA og Hemmakväll er en av de første brukerne av det. Erfaringene med det er svært gode og for Hemmakväll er det uunnværlig i og med at de plukker til så mange ordrer av gangen. I tillegg eliminerer det mange skritt mellom lagerautomatene og plukkebordet i kraft av at hvert varenummer bare skal hentes én gang i automaten. Informasjonen til lagermedarbeideren er grafisk og lett forståelig, og det er medvirkende til at antallet av feil er nesten null.


To manuelle pallelagre

Hemmakvälls A-varer (nye film og spil) lagres på det ene manuelle pallelageret. Her får medarbeiderne innlagrings- og plukkejobber via ”Wearable Terminals” og det plukkes i bunker med 4 ordrer av gangen direkte til forsendelsesemballasje.

Det andre manuelle pallelageret er utelukkende til godteri. Her plukkes det kun til en ordre av gangen til helpaller.

På begge pallelagre er plukkerutene optimert slik at jobbene avvikles så effektivt som mulig, og de pakkes under hensyn til varens egenskaper (primært vekt) slik at de mest stabile varene blir plassert nederst. Medarbeideren blir guidet rundt og skanner ved hvert plukk både varestrekkoden og kundeemballasjens/pallens strekkode. Dette sikrer at feilprosenten ligger på et minimum.

Etter hvert som ordrene plukkes ferdig i de tre lagerområdene så samles de i forsendelsen, hvor det er mulighet for å sette sammen ordrene innen forsendelse.

Hemmakvall logo, LOGIA lagerstyring kunde

Se flere cases

Migatronic

Vis