Migatronic digitaliserer lager og produksjonslogistikk

Danmarks største produsent av sveisemaskiner Migatronic har valgt å implementere logistikk-plattformen LOGIA. Løsningen omfatter standardmodulene lagerstyring, styring av lagerautomater, styring av logistikk og materialeflyt i produksjonen og integrasjon til M3.

Migatronic domicil, LOGIA lagerstyring kunde

En omfattende analyse av Migatronics lager- og logistikkprosesser har synliggjort et optimeringspotensial, som de er i gang med å realisere. Investeringen i LOGIA er en strategisk beslutning i denne sammenhengen og løsningen erstatter den til nå anvendte lagerstyringsfunksjonen i M3.

Migatronics lager omfatter flere manuelle lagerområder samt lagerautomater, og varene er alt fra komponenter til produksjonen, reservedeler til after sales, og ferdigvarer som skal serienummerstyres.

LOGIA sikrer at prosesser blir forenklet, og unødvendige håndteringer og registreringer elimineres. Som noe nytt skal lageret bl.a. servisere produksjonen med materialer til produksjonsordrer og oppfylle kanban-plukkesteder via et elektronisk kanban-prinsipp. Alt foregår online i LOGIA og alle lagerbevegelser registreres automatisk og i takt med de fysiske bevegelsene.


Strategisk fokus bidrar til å løfte logistikken til neste nivå

”Lageret har høyeste prioritet hos oss. Det er forutsetningen for at vi kan produsere effektivt og levere til tiden. I og med at vi er en produksjonsvirksomhet med flere arbeidssentre, har vi også en del forskjellige lagerområder. Det har vært en halv-komplisert og arbeidskrevende størrelse å holde orden på”, sier Martin Svenningsen, Supply Chain Manager hos Migatronic og han fortsetter :

”For godt og vel et år siden valgte vi derfor å ta skjeen i den andre hånden og vi satte i gang en analyse av vår interne logistikk. Resultatet var ikke til å ta feil av. Vi hadde god kontroll på det, men brukte alt for mange ressurser på noe som med fordel kunne digitaliseres og automatiseres. Vi valgte derfor å investere i logistikk-plattformen LOGIA, som i dag styrer og koordinerer våre lagerområder – både manuelle og automatiske. Alt foregår digitalt – selv våre kanbankort er blitt elektroniske – så etterfylling skjer automatisk og alle varebevegelser registreres når de skjer. Det gir oss full kontroll på våre beholdninger og sikrer at f.eks. Plukk til produksjon igangsette s til tiden i de respektive lagerområder. I tillegg gir digitaliseringen oss lett FIFO- og holdbarhetsstyring og sikrer at vi har full sporbarhet på både komponenter og ferdigvarer.”

LOGIA-løsningen er blitt implementert i etapper i løpet av 2017 og er for øyeblikket i drift på lagerautomatene og i de fleste manuelle lagerområder. De siste områdene settes i drift i løpet av våren 2018.

Om Migatronic

Migatronic utvikler intelligent teknologi til manuell sveising og automatiserte løsninger. Virksomheten produserer over 20 000 sveisemaskiner i året og har ca. 320 medarbeidere fordelt på det danske konsernsetet og produksjonsstedet i Fjerritslev, salgsdatterselskaper i ti europeiske land samt salgs- og produksjonsselskaper i India og Kina.
Migatronic logo, LOGIA lagerstyring kunde

Se flere cases

Hemmakväll

Vis