Umicore startet produksjon av katalysatorer i Kina i 2015. Produksjonsanlegget til fabrikken er utviklet i Danmark i et samarbeid mellom Umicore og en rekke danske leverandører.

LOGIA styrer et mellomvarelager i produksjonen. Lageret består av to Miniload-kranene med tilhørende banesystemer.


Produksjon med integrert lager

Produksjonsanlegget er fullautomatisk, og som ledd i prosessen er det behov for mellomlagring av både monolittstøpeformer (molds), de ferdige monolittene og tomme bakker, som både molds og monolitter plasseres på i lagercellen.

Lagercellen består av 2 Miniload-kraner med tilhørende banesystemer. Plasseringen av lagercellen midt i produksjonen sikrer at halvfabrikata er tett på produksjonsprosessen og fyller så lite som mulig på produksjonsgulvet. Det gir bedre arbeidsplass og mindre intern transport. Den automatiske mellomlagringen betyr også at emner ikke skades eller smusses til i ventetiden mellom produksjonsprosessene, og i tillegg oppnås det 100% kontroll på beholdningen og full sporbarhet på alle emner.

Monolitter og Molds kommer fra produksjonsanlegget via et banesystem og kjører direkte inn i miniload-lageret. Emnene har unike ID-tags, som brukes til styring og sporing i lageret gjennom den etterfølgende produksjonsprosessen og til slutt i det ferdige produktet.

Både Monolitter og Molds er sylinderformet og kommer oppreist på båndtransportører til mellomvarelageret. Her skannes og registreres de automatisk. Emnene legges ned på spesialinnredede lagringsbakker og kjøres inn i lagercellen, hvor miniload-kranene samler opp bakker og emner og plasserer disse i reolsystemet. Når emnene skal brukes i den videre produksjonsprosessen bestilles disse via LOGIA, som styrer utlagringen og leveringen av de rette emnene til produksjonsbanesystemet til den neste produksjonsprosessen. Innlagring og utlagring foregår i takt med produksjonsprosessene før og etter lageret.

LOGIA-styringen jobber i tett integrasjon med Umicores produksjonsstyringssystem (MES).


Umicore i Kina

Umicore starter fabrikken i Kina som følge av at den kinesiske regjeringen ved lov har bestemt at alle store dieselmotorer skal ha katalysatorer for å begrense NOx-forurensingen i Kina. Kina er derfor blitt et ytterst interessant marked for danske Umicore, som nå legger produksjonen tett på kunden.

Fabrikken i Kina blir fullautomatisk og spekket med dansk automasjon og teknologi. med dansk automation og teknologi.

Se flere cases

Hemmakväll

Vis

Alfa Laval

Vis