Hva er et ABC-lager?

Et ABC-lager vil si at lagerets vareplasseringer er basert på en ABC-analyse som gir innsikt i varenes optimale plassering. For å oppnå de mest effektive lagerprosesser anbefaler vi derfor at man foretager en ABC-analyse.


ABC-analyse på lageret

En ABC-analyse kan brukes som et styringsredskap til effektiv lagerstyring. Formålet med å optimere varenes plassering er å effektivisere arbeidsganger i forbindelse med innlagring og plukk.

Varenes optimale plassering er overordnet bestemt ut fra plukkefrekvensen. Varer med en høy plukkefrekvens plasseres på A-lokasjoner, varer med middels plukkefrekvens plasseres på B-lokasjoner og varer med lav plukkefrekvens plasseres på C-lokasjoner. Lokasjonene er kategorisert på lageret i forhold til plukk, innlagring og ergonomisk høyde.

Varenes ABC-kategorisering kan endre seg over tid – en C-vare kan f.eks. bli til en A-vare. Analysen kan brukes til fortløpende forbedringer og enkel omplassering av varer på bakgrunn av ABC-klassifikasjonen. Du får en oversikt over hvilke varer som er uhensiktsmessig plassert og et innblikk i den beste plasseringen for varene.

Lagerstyring med ABC-analyse

I lagerstyringssystemet LOGIA er det lett å foreta en ABC-analyse basert på varenes plukkehistorikk og lokasjoner på lageret. LOGIA visualiserer hvilke varer som er uhensiktsmessig plassert, og foreslår nye lokasjoner for varene. LOGIA guider medarbeideren gjennom omplasseringen av varene.

Du kan få en grundig gjennomgang av ABC-analysen i webinaret «Optimal vareplassering med ABC-analyse». På webinaret gir vår logistikkonsulent Thomas Severinsen deg et innblikk i hvorfor du bør foreta en ABC-analyse, hvordan du foretar analysen i LOGIA og hvilke fordeler det gir.

Fyll ut formularen nedenfor og last ned webinaret.

Fyll ut formularen og last ned webinaret.

Niels Have

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com