Logistikkstyring og logistikkoptimering i ett system

Planlegging og styring av ordrer og arbeidsganger er en del av de daglige oppgavene på lageret og en forutsetning for å oppnå det mest effektive lageret. Det er viktig at tingene gjøres i riktig rekkefølge, og at det skapes en god flyt. Det kan være en komplisert og tidskrevende oppgave, og vi anbefaler derfor at man bruker et lagerstyringssystem som kan styre og optimere hele lagerets interne logistikk – både den inngående og den utgående.

Lagerets interne logistikk

Lagerstyringssystemet LOGIA styrer hele lagerets interne logistikk fra varemottaket til forsendelsen – og både manuelle og automatiske lagerområder kan styres i samme løsning. LOGIA binder alle lagerets prosesser sammen og sikrer at de utføres i den mest optimale rekkefølgen og håndteres riktig.

Inngående logistikk

Lagerets inngående logistikk styres av LOGIA, som guider medarbeiderne gjennom den mest optimale håndteringen av varemottaket, innlagring og oppfylling av varer.

Registrering av stamdata på nye varer og kvalitetskontroll er en integrert del av prosessene i varemottaket. Lagermedarbeideren blir automatisk bedt om å registrere, om de har mottatt de riktige varer, om mengden er korrekt, og om kvaliteten lever opp til kravene.

Det er deretter viktig for lagerets logistikk at varene lagres inn på optimale lokasjoner. Varer med en høyplukkefrekvens skal f.eks. Plasseres lett tilgjengelig slik at den interne transporttiden på lageret minimeres. Les mer om optimale vareplasseringer og ABC-lager.

LOGIAs cross docking funksjonalitet sikrer i tillegg at innkomne varer som skal sendes med det samme blir guidet direkte til forsendelsen. Lagerstyringssystemet LOGIA kan dermed styre og effektivisere hele lagerets inngående logistikk.

Utgående logistikk

Den utgående logistikken fra plukk av ordrer til lagerets forsendelse styres også av LOGIA.

Automatisk ordreprioritering sikrer at ordrer plukkes i riktig rekkefølge, f.eks. etter forsendelsestidspunktet. LOGIA igangsetter automatisk plukkerunder og guider lagermedarbeideren gjennom den mest optimale plukkeruten.

Varene kan plukkes direkte på paller eller i forsendelsesemballasjen som er med på plukkevognen. Størrelsen på de enkelte ordrene beregnes ut fra varenes stamdata, og LOGIA angir emballasjestørrelsen.

LOGIA beregner fraktprognoser over forsendelsens forventede størrelse. Disse sendes automatisk til sjåføren, og ordrenes volum brukes i tillegg til å sikre at forsendelsesområdets plass utnyttes optimalt. Ferdigpakkede ordrer rankes opp ved den porten de skal hentes, og lesses deretter i forhold til sjåførens avlessingssteder.

Les mer om LOGIAs styring av lagerets utgående logistikk.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com