Hva er batch-plukk på et lager?

Hva er batch-plukk?

Batch-plukk betyr å plukke til flere ordrer samtidig. Lagermedarbeideren vil typisk ha flere kasser på plukkevognen hvor ordrene fordeles. Dette resulterer i færre plukkerunder, noe som igjen betyr at den interne transporttiden reduseres og effektiviteten økes.

Lagerstyringssystemet LOGIA setter sammen de mest optimale batches og guider medarbeideren  gjennom plukkerunden. LOGIAs visuelle brukergrensesnitt viser hvilke plukkekasser varene skal fordeles i. Visualisering gjør det enkelt å forstå og minimere feil. I tillegg kan ordrer plukkes direkte i fraktemballasjen. LOGIA angir hvilke emballasjestørrelser medarbeideren skal bruke og hvor de skal plasseres på plukkevognen.

LOGIA har også batch-plukk-funksjon, som er spesielt egnet for lager med mange enkeltstykk-ordrer, f.eks. nettbutikker. Med LOGIAs Single Line-funksjon samles alle ordrer med bare ett varenummer automatisk i ett batch-plukk. Varene blir deretter transportert til pakkeområdet, der de enkeltvis pakkes i fraktemballasje

Gå til FAQ oversikt