Hva er cross docking på et lager?

Hva er cross docking?

Cross docking betyr at varer flyttes direkte fra varemottak til forsendelse. Når det er plukkordre på inngående varer som skal sendes i samme mengder og emballasje, f.eks. helpaller, så guider LOGIA varene direkte til lagerets forsendelsesområde. Lagrings- og plukkeprosessen unngås, noe som sparer tid og øker effektiviteten.

LOGIA har full kontroll over FIFO og holdbarhet på lagerets beholdning. Dette sikrer at varer håndteres i prioritert og hensiktsmessig rekkefølge


Gå til FAQ oversikt