Lagerautomater

Hva er en lagerautomat?

En lagerautomat er en automatisk lagringsløsning som lagrer småvarer kompakt i høyden. Løsningen sparer plass ettersom høyden på lageret utnyttes og varene opptar mindre plass.

Lagringsautomater inneholder hyller med rom til de forskjellige elementene, som kjøres i høy hastighet til automatens åpning når varer skal plukkes. Åpningen er plassert i en ergonomisk arbeidshøyde så plukkeprosessen er enkel, rask og praktisk for lagermedarbeiderne. Vare-til-mann-prinsippet gjør at intern transport unngås og prosess-trinn minimeres.

Lagerstyrings-programvare for lagerautomater

Lagerautomater styres av en lagerstyringsprogramvare, som sikrer at de riktige hyllene kjøres frem i den rekkefølgen varene skal plukkes. Lagerstyringssystemet LOGIA har en styringspakke som er spesielt utviklet for lagerautomater. Plattformens visuelle brukergrensesnitt guider lagermedarbeiderne gjennom prosessene. LOGIA har full kontroll over alle varene i automatene og sikrer at kapasitet og hastighet utnyttes maksimalt.

Les mer om styring av automater

Styring av hele lageret

For best resultat bør automatene integreres med resten av lageret. LOGIA er utviklet for å styre hele lageret, både manuelle prosesser og alt automatisk utstyr. Dette sikrer at alt er bundet sammen og håndteres mest effektivt.

Les mer om lagerets alt-i-en-plattform

Hva  er en lagerrobot?

En lagerrobot er et begrep som kan dekke flere forskjellige typer automatisk utstyr for lageret. I likhet med lagringsautomater krever lagerroboter vanligvis WMS-kontroll for å sikre at roboten håndterer f.eks. varer eller bestillinger riktig.

WMS-løsningen LOGIA kan styre alt automatisk lagerutstyr i samme løsning. Det gir deg full fleksibilitet til å velge og sette sammen det utstyret som passer best til lagersituasjonen.

Les mer om styring av automatisk lagringsutstyr

Gå til FAQ oversikt