Hva er en ordreautomat i et lagerstyringssystem?

Hva er en ordreautomat?

LOGIAs ordreautomat prioriterer, sammensetter og tildeler automatisk plukke- og oppfyllingsjobb.

Ordrer kan f.eks. Prioriteres etter forsendelsestidspunkt og varenes tilgjengelighet avhengig av situasjonen. Er beholdningen på en plukkeplass f.eks. utilstrekkelig, aktiveres ordren ikke.

Ordreautomaten setter sammen plukkeordrer til bunker, hvor flere ordrer kan plukkes av gangen. Sammensetningen skjer blant annet på bakgrunn av ordrenes sammensetning og volum slik at det tilpasses plukkevognen. Motsatt kan store ordrer også splittes i f.eks. to plukkordrer.

Lagermedarbeiderne får tildelt en plukkerunde som følger den mest hensiktsmessige ruten på lageret og sikrer at varene plukkes i den rekkefølgen de skal pakkes i forsendelsesemballasjen. Dette avhenger av vekt og andre kritiske produktkarakteristika.


Gå til FAQ oversikt