Kan jeg selv velge og kombinere programmer i LOGIA lagerstyringssystem?

Kan jeg selv velge og kombinere programmer i LOGIA?

LOGIA består av styringspakker innenfor det manuelle lageret, det automatiske lageret, produksjonslogistikk og forsendelsesområdet. Styringspakkene kan velges og sammensettes i et utall av kombinasjoner med utgangspunkt i din lager- og logistikksituasjon. Det er full fleksibilitet og mulighet for å utbygge løsningen med nye styringspakker i takt med at din forretning utvikler seg.


Gå til FAQ oversikt