Kan LOGIA WMS styre et lagerhotell?

Kan LOGIA styre et lagerhotell?

Et lagerhotell fører typisk lager for forskjellige kunder med forskjellige behov. Lageret kan derfor bestå av flere atskilte lagerområder som skal håndteres forskjellig. Noen kunder har f.eks. kjøle- eller frostvarer, noe som stiller krav til håndteringen og oppbevaringen.

LOGIA har full kontroll over hvor de enkelte kunders varer er plassert, varebeholdning, hvor mye plass de bruker og hvilke oppgaver lageret utfører for dem (varemottak, innlagring, plukk og forsendelse). Det er derfor lett å regne ut pris til kundene.

LOGIA styrer bl.a. Skive Køletransports 3PL-lager.


Gå til FAQ oversikt