LOGIA styrer den siste delen av ordreekspedisjonen i form av fraktbestilling og klargjøring til forsendelse. Systemet gir oversikt over forsendelsesområdets plass, porter og ranker samt sikrer at området utnyttes optimalt slik at ordrer ekspederes effektivt og sikkert videre.

Automatisk ordreprioritering sikrer effektiv håndtering av lagerets forsendelser.

Les mer her

LOGIA styrer forsendelsesområdet som et antall porter og et antall ranker med et gitt antall palleplasser. Ranker kan ha forskjellig størrelse og ligge forskjellig i forhold til portene. LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrene i forsendelsesområdet ut fra ordrenes lessetidspunkter og volumprognoser.

Ordrer tildeles den nødvendige plassen og rankes opp kundevis i ranker utenfor eller så nærme som mulig den porten de skal hentes ved og i forhold til det aktuelle tidsvinduet. Ordrer lesses på bilene i forhold til deres avlessingsrekkefølge og det sikres at det rette godset kommer med den rette transportøren. Verken mer eller mindre.

Oversiktsbilder viser plasskrav, utnyttelsesgrad samt reservasjoner, og advarer hvis plasskrav ikke kan oppfylles innenfor de registrerte lessetidspunktene. Dette betyr at man tidlig kan flytte rundt på ordrene eller endre lessetidspunkter.

LOGIA genererer fraktprognoser basert på antall ferdiggjorte paller og antall forventede paller. Dette brukes til den interne rankestyringen og som informasjon til transportøren.

LOGIA lessestyring optimerer håndteringen av ordrer fra forsendelsesområde til lastebil og sikrer at denne utføres så effektivt og feilfritt som mulig.

Når frakten hentes, styrer LOGIA hvilke ordrer som skal lesses, og angir hvor de er plassert i forsendelsesområdet. Lastbæreretiketter skannes i takt med at pallene lesses – på denne måten  unngås lessing av feil paller, og ingen paller blir glemt. Når lessingen avsluttes brukes data til automatisk utskrift av fraktpapirer så tastearbeid unngås og feil minimeres.

LOGIA har integrasjon til transportadministrasjonsløsninger som f.eks. Consignor. Frakten bestilles med et enkelt klikk i LOGIA som en del av arbeidsgangen i pakkeprosessen.

Alle relevante data samles, og du kan endre transportør helt inntil bestillingen sendes til transportleverandøren. Det gir maksimal fleksibilitet og skaper det best mulige grunnlaget for å optimere fraktomkostninger i form av f.eks. sampak og transportkonsolidering.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

La oss ta en prat om lageret ditt og om dine muligheter med LOGIA. Ring til meg på +45 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com