LOGIA styrer alt automatisk lagerutstyr – uansett hva det er. Det gir mulighet for å velge nettopp den automasjonen som passer best til din lagersituasjon. LOGIA sikrer at kapasiteten utnyttes maksimalt, og at det automatiske lagerutstyret blir integrert med det øvrige lageret.

Utstyr av forskjellige fabrikater kan mixes og styres i samme LOGIA-løsning.

"Vi investerte i LOGIA og lagerautomater. Det er lett og super effektivt."

Henrik Thomsen, produksjonsutviklingstekniker, Færch Plast. Les hele casen

I kraft av at LOGIA kan styre lagerutstyr på tvers av fabrikater, oppnås en stor fleksibilitet og uavhengighet. Automatiske lager kan lett oppgraderes og/eller bygges ut med nytt utstyr – også av andre fabrikater.

Tilsvarende kan manuelle lager også lett bygges ut med automatiske lagerområder.

LOGIA har en helt unik styringspakke til lagerautomater. Den kan styre alle gjengse fabrikater og modeller – og disse kan kombineres og styres i samme LOGIA-løsning. For å få det optimale ut av dine lagerautomater er det bl.a. viktig at de blir en integrert del av lageret og dine datastrømmer. Det sikrer LOGIA bl.a. via standard grensesnitt til ERP-systemer og andre systemer.

Flere av våre kunder er startet med å bruke LOGIA utelukkende til styring av en eller flere lagerautomater. Siden har de valgt å utvide LOGIA-løsningen med flere styringspakker til f.eks. styring av det manuelle lageret og plukk til produksjon. Du kan alltid utvide din LOGIA-løsning over tid og etter behov.

Les mer om hvordan LOGIA styrer lagerautomater

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

La oss ta en prat om lageret ditt og om dine muligheter med LOGIA. Ring til meg på +45 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com