LOGIA er et lagerstyringssystem som styrer og optimerer det manuelle lageret. Systemet sikrer at arbeidsprosesser er optimale, at det er lett å planlegge oppgaver, og lagerplassen utnyttes best mulig. Det gir en effektiv og feilfri ekspedisjon.

LOGIA guider medarbeiderne gjennom optimale plukkeruter.

"Vi har nedbragt våre lagerkostnader med 22 % og økt plukkeeffektiviteten med 40,6 %."

Marianne Sørensen, adm. direktør, Av Form. Les hele casen

Lagerprosessene kan optimeres på mange måter. LOGIAs lagerstyring er designet ut fra «best practice».

I tillegg inneholder LOGIA masse spesialfunksjonalitet som er utviklet gjennom tiden og etter våre kunders behov. Alt dette kan velges til eller fra.

Les mer om hvordan LOGIA WMS sikrer effektive lagerprosesser

Varenes plassering på lageret er et svært vesentlig utgangspunkt for å oppnå effektive plukkeruter og en god flyt på lageret. Her er bl.a. varens ABC-kategorisering en viktig styringsparameter.

LOGIAs lagerstyring sikrer at varer lagres inn på optimale lokasjoner, og at det er beholdning på plukkeplassene. Dette skjer på bakgrunn av varenes stamdata og ABC.

Varens ABC-kategorisering kan allikevel endres seg over tid. LOGIA gir deg oversikt over hvilke varer som er uhensiktsmessig plassert – enten innenfor et enkelt lagerområde eller på tvers av hele lageret. Det gir mulighet for å sette i gang flyttejobber når og hvor det er hensiktsmessig.

Les mer om hvordan LOGIA WMS sikrer optimal vareplassering

LOGIA styrer lagerets fysiske rammer og ressurser, og sikrer at lagerplassen utnyttes best mulig. Det handler om å utnytte «luften» på lageret og dermed skape mer plass.

Lagerstyringssystemet sikrer at beholdning plasseres på lokasjoner av rette størrelse. Varer med lengervarende lav beholdning kan med fordel samles på ”mix-lokasjoner” slik at de ikke tar opp så mye lagerplass.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

La oss ta en prat om lageret ditt og om dine muligheter med LOGIA. Ring til meg på +45 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com