Nyhetsoversikt

28.09.2021 - Nyheter

Alfa Laval tester LOGIA lagerstyring med Mixed Reality-briller

I LOGIA-teamet jobbes det konstant på å videreutvikle plattformen og prøve nye teknologier, som kan optimere brukeropplevelsen og lagerprosessene enda mer. Senest er en Mixed Reality-brilleløsning til LOGIA blitt testet i samarbeid med Alfa Laval i Aalborg.

Med en Mixed Reality-løsning blir lageret sett gjennom gjennomsiktige briller kombinert med digitale elementer, som guider lagermedarbeideren gjennom plukkjobber. Dette er i samsvar med LOGIA, som er utviklet og designet med fokus på at det er enkelt og intuitivt å bruke på lageret. De digitale elementene gjør det mulig å for eksempel skanne og kvittere for plukking direkte gjennom brillene.

Nicklas Olsen, som er en del av utviklingsteamet bak LOGIA, har gjennomført en brukerundersøkelse hos Alfa Laval med fokus på brukernes atferd, behov og ønsker for løsningen. Resultatene fra studien viste blant annet at lagerpersonellets bevegelse rundt plukkvognen med fordel kan reduseres med teknologien, og at det er behov for fleksibilitet og forutsigbarhet.

Nicklas har etterfølgende utviklet en prototype basert på resultatene som lagermedarbeiderne i Alfa Laval har testet. I løsningen har brukeren all nødvendig informasjon med seg i brillene (f.eks. hva du skal plukke, hvor mange og neste plukk), noe som gir både frie hender og mindre intern transport på lageret.