Nyhetsoversikt

17.01.2023 - Nyheter

Arla Vimmerby oppgraderer spesialisert WMS/WCS-løsning

Arla Vimmerby i Sverige har oppgradert til nyeste versjon av lagerstyringssystemet LOGIA og drar nå nytte av enda flere funksjoner.

Siden 2006 har LOGIAs lagerstyringssystem dannet rammen for Arlas håndtering av både manuelle og automatiske lagerområder på melkepulverfabrikken i Vimmerby. Årlig behandler fabrikken 600 millioner kg. melk og produserer ca 64 000 tonn melkepulver. Det totale lagerområdet utgjør ca. 5000 kvadratmeter samt et fraktområde. Lageret har totalt ca. 15 ansatte, som sørger for at flyten på lageret fungerer optimalt.

Løsningen øker effektiviteten ved melkepulverfabrikken, og i tillegg gjør oppgraderingen det enda enklere for bedriften å skalere løsningen fortløpende etter nye behov.

LOGIA kommuniserer med Arla Vimmerbys ERP-system, SAP, via et standard LOGIA SAP-grensesnitt.