Nyhetsoversikt

02.09.2020 - Nyheter

Banebrytende lager-setup hos Billund Lufthavn

LOGIA optimerer vareflyten til Taxfree-butikken i Billund Lufthavn og sikrer at reisende aldri møter tomme hyller i butikken.

Billund Lufthavn har de siste årene opplevd stor vekst i antallet av besøkende, og lufthavnen har i den forbindelse utvidet med et nytt multihus for å øke kapasiteten. Multihuset er bl.a. utstyrt med to lagerautomater, hvor alle Taxfree-butikkens småvarer lagres. Lagerautomatene strekker seg over 3 etasjer. På 1. etasje lagres varene inn i automatene, og på 3. etasje, hvor lufthavnens Taxfree shop ligger, plukkes varene direkte fra automatene.

Lagerautomatene og Taxfree-butikkens øvrige lager styres av WMS-systemet LOGIA, som binder lageret og butikken sammen. LOGIA er integrert med lufthavnens ERP-system, og når en vare blir kjøpt i butikken, registreres det øyeblikkelig i LOGIA. Etterfylling til butikken settes automatisk i gang av LOGIA før varene blir utsolgt. Det sikrer at reisende aldri møter tomme hyller i Taxfree-butikken. 

Det nye lager-setup sikrer at kapasiteten utnyttes maksimalt. Effektiviteten av arbeidsprosessene økes, den interne transporttiden forminskes, og bygningens høyde utnyttes med en kompakt lagring i automatene. Det gir Billund Lufthavn de beste forutsetningene for å fortsette veksten når reiseforholdene kommer tilbake til det normale.