Nyhetsoversikt

18.02.2022 - Nyheter

Det nye hotellet Scandic Spectrum utnytter lagerteknologiens fordeler

LOGIA skal styre to automater for lagring og transport av sengetøy på det nye Hotel Scandic Spectrum. Automatene vil spare plass i hotellets etasjer, som i stedet vil bli brukt til 10 ekstra værelser.

Byggingen av det nye Scandic Spectrum i København er snart ferdig. Automatløsningen, som leveres av EffiMat, skal plasseres i to sjakter i hotellbygningen slik at de er tilgjengelige fra alle etasjer. Automatene skaper kompakt oppbevaring og transport av sengetøy, rengjøringsmateriell, etc.

Løsningen har som mål å spare plass på etasjene og gjøre logistikken enkel for personalet ved rengjøringen av hotellets 632 rom. Den kompakte og dynamiske lagringen gjør at det typiske depotrommet i alle etasjer kan fjernes, og at plassen i stedet kan brukes til 10 ekstra hotellrom.

I hver etasje vil det være en åpning til automatene, hvor personalet får levert vogner med rent sengetøy og tom vogn til det brukte. Ved hver åpning vil det være en skjerm der LOGIA kan brukes for å bestille mer sengetøy etc., eller hente overflødig og ikke rent sengetøy.

Automatene fylles på nytt med rent sengetøy og tømmes for ikke rent sengetøy i hotellets kjelleretasje, og LOGIA har full kontroll og sporbarhet over alle rene og ikke rene artikler i automatene.

Automattårnene er allerede bygget inn i hotellet, og LOGIA begynner å styre automatene i mai, når Scandic Spectrum åpner dørene for hotellets gjester.