Nyhetsoversikt

08.02.2023 - Nyheter

Etterspørselen på styring av automatisering stiger

Mangelen på arbeidskraft kombinert med geografiske forhold gjør at flere lagerførende bedrifter vurderer å øke graden av automatisering.

Bedrifter fokuserer på å øke effektiviteten slik at de kan produsere enda mer med dere eksisterende ressurser og dermed øke konkurransefortrinnet. I denne sammenheng er det en rekke teknologiske alternativer som kan vurderes. Hoveddelen omhandler endringer i den underliggende lagerstyringen.

Mange bedrifter velger LOGIA for å oppnå maksimal utnyttelse av lagerkapasiteten. Samtidig er det viktig at det automatiske lagerutstyret og det manuelle lageret er integrert i én samlet løsning. Dette sikrer effektiv håndtering av varer fra første mottak til sending.

LOGIA tilbyr mange muligheter for å jobbe smartere, mer hensiktsmessig og ikke minst riktig. I samsvar med lean elimineres unødvendige håndteringer, prosesser og registreringer. Mange bedrifter opplever at logistikken blir mer og mer kompleks, og dette kan imøtekommes med LOGIA. LOGIA sørger for at alle jobber målrettet med å fullføre de oppgavene de skal for å sikre interne og eksterne leveranser.

Arbeidet med optimalisering av logistikken hos et stort antall bedrifter har bekreftet at det er et stort potensial for optimalisering, som kan realiseres gjennom kombinasjonen mellom LOGIA og moderne lagerautomatisering.

Les mer om hvordan LOGIA styrer lagerautomatisering.