Nyhetsoversikt

22.06.2020 - Nyheter

Flying Tiger Copenhagen – Total transformasjon fra manuelt lager til fullautomatisk distribusjonssenter

Flying Tiger Copenhagen holdt på å vokse ut av rammene på det manuelle lageret, og da muligheten bød seg, valgte de å overta et av Nord-Europas mest automatiserte distribusjonssenter på 60 000 m2.

Det skaper en helt ny lagersituasjon hos Flying Tiger Copenhagen og åpner samtidig opp for nye servicemuligheter overfor kjedens mange butikker.

Flyttingen betyr at alle lagerprosesser skal transformeres inn i det nye fullautomatiske lager-setup-et. I prosessen har det også vært nødvendig å gjennomføre noen styringsmessige endringer på det automatiserte lageret for å tilpasse distribusjonssenteret til Flying Tiger Copenhagen sine prosesser og behov.

På grunn av den høye automasjonsgraden velger Flying Tiger Copenhagen å skifte til nytt WMS. Det nye WMS muliggjør at distribusjonssenterets automatiske anlegg, automatiske lagerprosesser og manuelle lager-operasjoner kan styres og integreres i én løsning. LOGIA WMS plattformen er valgt, og hele oppstillings- og flytteprosessen foregår i tett samarbeid med Roima Denmark.

Distribusjonssenteret skal levere varer til 450 av Flying Tiger Copenhagens over 990 butikker i 29 land, og et nytt lager-setup skal sikre at servicenivået til butikkene høynes. Butikkordre blir pakket hensiktsmessig slik at utpakkingen i butikkene lettes.

LOGIA skal styre hele distribusjonssenteret inkl. det nye nettbutikklageret som er etablert i en av lagerhallene. Løsningen omfatter også LOGIAs rutestyring, rankstyring og lessestyring, hvor det oppnås full sporbarhet på butikkenes paller og varer hele veien ut i bilen og herfra ut i butikkene.

LOGIA går i drift 22. juni 2020.