Nyhetsoversikt

02.07.2020 - Nyheter

HiFi Klubben skifter til specialiseret WMS

HiFi Klubben er Europas suverent største spesialkjede innenfor høykvalitetsradio, TV og høyttalere osv. Sentrallageret forsyner 95 fysiske HiFi-butikker i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland samt onlinebutikker i hver av de 5 landene. Lageret leverer i tillegg Argon Audio-produkter til forhandlere i 7 land samt til Argon Audios onlinebutikk, som betjener nesten 30 land.

HiFi Klubben har hittil brukt en egenutviklet WMS-løsning i Nav, men ser nå inn i en oppgradering av ERP-systemetet Nav til Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ønsket om å effektivisere prosessene på lageret og behovet for å være mer agil i forhold til forventede forandringer i avsetningskanalene er årsaken til at HiFi Klubben har valgt å skifte til den spesialiserte WMS-løsningen LOGIA.

Lars Madsen, som er lager- og logistikksjef hos HiFi Klubbens, sier:

”HiFi Klubben og dermed også distribusjonssenteret ser en utvikling i retning av mer salg online og dermed mange flere pakker enkeltvis til kunder. I løpet av 2019 har vi besøkt en rekke lagere og hatt møter med en håndfull leverandører på WMS-løsninger. Valget er falt på LOGIA, fordi det i høyeste grad støtter de prosessene som er knyttet til håndtering av produkter i store kasser og den strukturen vi arbeider med. LOGIAs intuitive skjermbilder fungerer godt på truckens touch-skjerm/Surface PC – og LOGIA-programmets struktur med en base, som fortløpende utvikles og kommer kundene til gode, virker fornuftig”.

LOGIAs standard funksjonalitet oppfylte de fleste av HiFi Klubbens lagerstyringsbehov. Enkelte funksjoner er blitt utviklet i forbindelse med prosjektet og blitt en del av LOGIAs standard funksjonalitet. Fordelen ved en standardløsning er at den lett kan oppgraderes og utvides etter behov.

LOGIA skal styre hele lageret, og alle prosessene fra varemottak til forsendelse blir optimert. Ordreplukk, intern transport og plassutnytting optimeres. LOGIA sikrer høykvalitet i prosessene, og alle unødvendige håndteringer, tidsforbruk og registreringer fjernes. Butikker og web-kunder har adgang til aktuelle og tidstro informasjoner om beholdningen og status på de bestillingene som er foretatt.

HiFi Klubbens løsning omfatter i tillegg LOGIAs nyutviklede distribusjonsrutestyring. Styringen gjør at igangsetning av ordrer prioriteres ut fra når det er cut-of, og når de skal lesses og sendes til de enkelte rutene. LOGIA beregner automatisk fraktprognoser til transportleverandørene slik at de kjenner omfanget av gods som skal sendes. De enkelte forsendelsene styres via integrert transportadministrasjon og Consignor.

”LOGIA-teamet har levert en glimrende konfigurering til de oppgavene vi aktuelt står med og har samtidig inspirert til en masse prosessutvikling og effektivisering. Vi ser frem til med dette å bli enda mer konkurransekraftig og gi kundene en fantastisk lydopplevelse” uttaler Lars Madsen, lager- og logistikksjef.

HiFi Klubben går i drift med LOGIA-løsningen per dags dato. Oppgraderingen av ERP-systemet gjennomføres i en etterfølgende fase.