Nyhetsoversikt

25.01.2021 - Nyheter

LOGIA skal styre Danmarks første sengeautomater på det nye sykehuset i Gødstrup

Sengeautomatene skal sikre en rask og enkel sengelogistikk på det nye supersykehuset og også spare pleiepersonalet for mye tid, som i stedet kan brukes på pasientene.

WMS-systemet LOGIA skal styre fire Hospimater (sengeautomater) til vertikal oppbevaring og transport av pasientsenger i det nye DNV-Gødstrup sykehus.

Den nye lagerteknologien vil bety at sykehuset kan utføre raske sengeskift mellom innleggelser og unngå at senger tar plass på gangene. Det vil både spare plass på avdelingene og kostbar tid, som i stedet kan brukes på sykehusets pasienter.

Hospimatene er plassert i fire tårn i sykehusbygningen slik at de er tilgjengelige fra flere etasjer. På hver etasje vil det være en skjerm, og på denne skjermen kan personalet tilgå LOGIA og en åpning til Hospimaten, hvor personalet kan motta rene senger og avlevere urene senger. Levering og henting av senger bestilles direkte i LOGIA, som har full kontroll og sporbarhet over sengene. Det er alltid rene senger tilgjengelig, og brukte senger sendes automatisk til sengevask.

Prosjektet leveres til kunden i første halvår av 2021 slik at sengeautomatene er klare til det nye sykehuset settes i drift senere på året.