Nyhetsoversikt

25.05.2020 - Nyheter

LOGIA skal styre vareflyten på Sygehus Sønderjylland sitt nye sentrallager

Sygehus Sønderjylland søkte et lagerstyringssystem til sitt nye sentrallager. Valget falt på LOGIA, som skal styre vareflyten på hele lageret inkl. seks lagerautomater, optimere lagerprosessene og sikre at sykehusets høye krav til hygiene overholdes.

Sygehus Sønderjylland får nytt sentrallager, som både skal betjene sykehuset i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. I det nye sykehusbygget er det mindre plass til varer, og de valgte derfor å investere i seks lagerautomater. Lagerautomatene skaper mer plass, da de utnytter lagerets høyde og lagrer alle små varer mer kompakt.

De søkte et WMS-system til å styre vareflyten i det nye sentrallageret inkl. lagerautomatene. WMS-systemet skulle i tillegg kunne integreres med Sygehus Sønderjyllands ERP-system ILS. De valgte et samarbeid med Logimatic, som utvikler og støtter lagerstyringssystemet LOGIA.

”Logimatic vant prosjektet fordi de har stor erfaring og kompetanse innenfor WMS-systemer, styring av lagerautomater og integrasjon til ERP-systemer. De kunne levere en løsning som er mer enn tilfredsstillende i forhold til våre behov og samtidig til en konkurransekraftig pris”, sier Bente Clausen, programsjef hos Sygehus Sønderjylland.


Sykehusets høye krav til hygiene og kvalitet

Sentrallageret har både sterile og rene produkter, og det stiller spesielle krav til håndteringen og oppbevaringen slik at varene forblir sterile og rene. Lageret består av flere atskilte lagerområder med både manuelle lagerprosesser og lagerautomater så kravene til hygiene overholdes.

LOGIA styrer vareflyten i alle lagerets områder og sikrer at sykehusets krav til kontroll av holdbarhetsdato og sporbarhet på produktene overholdes. Lagerområdene styres forskjellig og har forskjellige prosesser.


Optimert flyt og økt effektivitet

Lageret bemannes av 5-6 lagermedarbeidere som mottar varer og ekspederer ordrer til de kliniske avdelingers depotrom og skap. LOGIA tildeler lagermedarbeiderne plukkordrer og guider dem gjennom plukkerundene. Alle unødvendige handlinger og inntastinger er fjernet, og lagermedarbeiderne guider via bilder og illustrasjoner i LOGIA. Det medfører at lagerprosessene effektiviseres, flyten optimeres og feil minimeres.

Sygehus Sønderjylland bruker også LOGIAs rute-administrasjon til å styre distribusjonen av ferdigplukkede ordrer til de kliniske avdelingene på sykehuset i Aabenraa og via forsendelser i transitt til avdelingene på sykehuset i Sønderborg, Tønder m.fl.


Implementering

Sygehus Sønderjylland valgte LOGIA våren 2019 og har jobbet med forberedelse av implementeringen siden sommeren 2019. Det har vært planlagt å gradvis ta i bruk lagerområdene fra høsten 2019.

På grunn av forsinkelse i bygging av sentrallageret og på grunn av corona-situasjonen så er planen å gradvis ta i bruk LOGIA fra våren til høsten 2020.