Nyhetsoversikt

15.11.2022 - Nyheter

LOGIAs unike jobbautomat er spot-on i forhold til lagerets behov

Flere og flere lagerførende bedrifter oppdager mulighetene med LOGIAs jobbautomat, som forenkler lagerhåndtering, effektiviserer og møter utfordringen med å finne arbeidskraft.

Kompleksiteten i logistikkoperasjonen øker jevnt og trutt i mange bedrifter, noe som blant annet er en konsekvens av utviklingen i bedriftens geografiske markeder, i antall salgskanaler og kundetyper samt en økende produktblanding. En utvikling som gjør at lagerhåndteringen blir stadig vanskeligere for operatørene å administrere.

LOGIAs jobbautomat og dens mange optimaliseringsmuligheter er et attraktivt middel for mange bedrifter. Det gjør det mulig å styre tildelingen av neste jobb basert på forhåndsdefinerte regler for det spesifikke lageret. Dette kunne blant annet være å sikre:

  • at operatører kun går i gang med ordrer som kan leveres;
  • at jobber settes i gang i henhold til ordrenes hentetidspunkt av transportleverandørens
  • at plukke- og etterfyllingsjobber prioriteres etter hvor kritiske de er
  • at en rekke ordrer tildeles plukkoperatøren som er i tråd med kapasiteten til det fysiske utstyret
  • at det er mulig å plukke direkte til fraktemballasjen eller enheten;
  • at ordrer deles opp i henhold til størrelsen på ordrene i volum;

Funksjonaliteten gjør det mulig å eliminere bortkastet tid og styrke effektiviteten i både lagerhåndteringen og på ledelsesnivå. Jobbautomaten gjør det også mulig for sesongarbeidere og vikarer å ta del i lagerarbeidet raskt og enkelt, og møter bedriftenes utfordring med å skaffe arbeidskraft.