Nyhetsoversikt

07.12.2020 - Nyheter

Ny lagerteknologi sikrer effektiv logistikk på nye Stavanger universitetssykehus

Byggingen av det nye Stavanger universitetssykehus er i full gang. Sykehuset tar i bruk ny lagerteknologi for å oppnå den mest effektive interne logistikken, og LOGIA er valgt som styringsplattform.

Lagerstyringssystemet LOGIA skal styre fire Hospimater til lagring av pasientsenger og utstyr samt seks Effimater til lagring av sterile og ikke sterile forbruksvarer på det nye universitetssykehuset i Stavanger. Det skal sikre en enkel og tidsbesparende intern transport på sykehuset.

En Hospimat er en lagerautomat som lagrer sykehussenger vertikalt og kompakt. Den vertikale lagerløsningen gjør at den er tilgjengelig fra flere etasjer. En Effimat er en vertikal lagerrobot som lagrer småvarer kompakt og leverer raskt og effektivt via innovativ styring.

De fire Hospimatene kommer til å strekke seg loddrett opp gjennom sykehusets 9 etasjer og skal både oppbevare rene og urene senger. På hver etasje vil det være en åpning, hvor personalet kan få levert forskjellige typer senger og levere urene senger som skal rengjøres. Levering og henting av senger bestilles direkte i LOGIA, som har full kontroll og sporbarhet over de forskjellige sengene i Hospimaten. Det vil alltid være rene senger tilgjengelig, og brukte senger vil automatisk bli sendt til sengevask i sykehusets nederste etasje.

Personalet bestiller levering og henting av senger på en skjerm ved hver åpning til Hospimatene. På skjermen blir personalet veiledet av LOGIAs enkle og intuitive brukergrenseflate . Formålet er at sykehusets sengelogistikk blir raskere og enklere, og det vil spare personalet for mye intern transporttid og gjøre tilgjengeligheten lettere.

Forbruksvarer til sykehusets avdelinger blir lagret i de seks Effimatene, som også vil strekke seg opp gjennom sykehusets 9 etasjer. Her kan varene også plukkes på hver etasje, og deretter blir de lagret lokalt i de enkelte avdelingene. LOGIA veileder personalet og sikrer at varer med spesielle krav, f.eks. sterile varer, blir håndtert og oppbevart korrekt. Effimatene blir fylt opp igjen direkte fra det sentrale varemottaket på sykehusets nederste etasje.

Sykehusets lager-setup sikrer en effektiv og tidsbesparende intern logistikk slik at personalet frigjøres, og det er mer tid til pasientpleie. Den første fasen av bygget skal være klar høsten 2024, og vi gleder oss til å være en del av det nytenkende prosjektet hvor lagerteknologi medvirker til at mennesket er i fokus.