Nyhetsoversikt

18.07.2019 - Nyheter

Optimer logistikken til din virksomhet!

La oss utfordre deg konstruktivt på din virksomhets logistikk. Vi har verktøyet og ekspertisen til å vise hvor det kan skapes økt profitt på logistikken.

Logimatic har ansatt Thomas Severinsen som logistikkonsulent.

Thomas rolle er å utfordre og synliggjøre utviklingspotensialet i logistikken i nettopp deres virksomhet, og kaste lys over mulighetene for optimering og eventuelt automatisering. Han kombinerer våre kompetanser på logistikk med en forretningsmessig tilgang så vi sammen utvikler deres logistiske set up til å matche og underbygge virksomhetens planer og utvikling.

Logimatic tilbyr å komme og lage en enkel optimeringsrapport som viser hvor det er potensiale og foreslår konkrete tiltak, herunder ROI på prosjektet. Dermed får dere et håndfast beslutningsgrunnlag til å sette i gang med de nødvendige tiltakene, som ofte kan bli utsatt på grunn av daglig drift eller manglende overskudd.

Thomas er oppsøkende på å skape kontakten til dere, men dere kan også ta direkte kontakt på +45 3070 9383 eller tse@logimatic.dk hvis dere ønsker en uforpliktende sparring for å avdekke nettopp deres potensial.