Nyhetsoversikt

29.04.2020 - Nyheter

Slik tilpasser du lageret korona-situasjonen

Ingenting er som det pleier akkurat nå. Vi kjøper andre varer, i andre mengder og andre steder enn vi pleier.

Når vi sier «vi», er det alle – det offentlige, næringslivet, industri og private. Det gir utfordringer på lageret fordi de vanlige vareplasseringene, håndteringene og prosessene ikke passer til de varestrømmene vi opplever i denne korona-tiden.

For veldig mange virksomheter er den måten man mottar og ekspederer ordrer på nå ikke hensiktsmessig lenger. Derfor er det akkurat nå viktigere enn noensinne at vi fort får justert lageret slik at det henger sammen med og støtter den nåværende situasjonen. Det kan virke uoverskuelig og vanskelig å få tid til det.

For å komme i gang kan du med fordel vurdere og svare på følgende spørsmål om den nåværende situasjonen til virksomheten din:

  • Hvordan har virksomhetens avsetning og ordresammensetning endret seg?
  • Hvordan påvirker endringene i avsetningen flyten på lageret?
  • Hvor på lageret kan effektiviteten økes ved ny lagerinnredning?
  • Hvor på lageret kan effektiviteten økes med bruk av lagerautomasjon?
  • Skal vareplasseringen være annerledes for å sikre en hensiktsmessig flyt?
  • Er det et uutnyttet potensial i den statiske og dynamiske kapasiteten?

Det er en «øvelse» som alle virksomheter bør gjøre med jevne mellomrom. Det er mange som ikke får gjort det fordi det ikke blir prioritert, eller fordi det kan være vanskelig å se utover faste vaner og rutiner.

Vi er klare til å hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sette inn og gi deg gode råd og sparring på hvordan du kan optimere virksomhetens lagerdrift. Det kan både hjelpe virksomheten akkurat nå og ruste den til fremtiden.

Ring til Thomas og få hjelp til hvordan du helt praktisk setter i gang.

Thomas Severinsen Logistikkonsulent hos Logimatic IDS A/S

Kontakt

Thomas Severinsen, Logistikkonsulent

+45 30 70 93 83
tse@logimatic.dk