Nyhetsoversikt

17.06.2021 - Nyheter

TINE meieri fremtidssikrer lageret med LOGIA oppgradering

TINE innledet et samarbeide med Roima Denmark i 2006, hvor lagerstyringssystemet LOGIA ble valgt til å styre bedriftens kjølelager i Harstad. Siden er LOGIA-løsningen blitt oppgradert jevnlig for å effektivisere lagerets prosesser.

TINE er Norges ledende leverandør av meieriprodukter. Bedriften jobber kontinuerlig med å strømlinje og effektivisere lageret, og derfor ble lagerstyringssystemet LOGIA valgt i 2006.

”Siden etableringen av TINE Sentrallager Nord Norge har Roima Denmark vært vår WMS-leverandør i Harstad. Gjennom årene har vi utarbeidet et nært og godt samarbeid, hvor Roima er blitt kjent med vår forsyning. For oss er dette helt avgjørende i en hverdag med kort ledetid og holdbarhet, i kombinasjon med store avstander. Med godt samarbeid har vi fått på plass et skreddersydd system, som vi kontinuerlig utvikler i felleskap for å forbedre vår vareflyt og effektivitet.” uttaler Aase Øverland, som er driftssjef for lageret hos TINE Harstad.

LOGIA styrer og optimerer lagerets manuelle og automatiske områder til et minimum av prosesstrinn. I varemottaket er store deler av registreringen fjernet og erstattet med Advance Shipping Notice, lagerlokaler fylles opp automatisk av kranlager, og plukkefeil minimeres med fargede lagerreoler kombinert med LOGIAs visuelle brukergrensesnitt.

TINE har nylig valgt å fremtidssikre lageret ved å oppgradere LOGIA-løsningen til den nyeste versjonen. Lageret distribuerer til et stort geografisk område i Nord Norge, og det stiller helt spesielle krav til arbeidsprosessene. Formålet med oppgraderingen er derfor bl.a. å bruke LOGIAs rutestyringsfunksjon, som automatisk prioriterer hvilken rekkefølge ordrer skal håndteres, basert på lagerets distribusjonsruter (de enkelte transportfirmaers hentetidspunkt og drop off-lokasjoner på rutene). Tidligere har TINE foretatt denne tidskrevende prosessen manuelt, og rutestyringsfunksjonen vil derfor spare mye tid på administrasjon.

Lageret gikk i gang med oppgraderingen i februar, og neste lageroptimeringsprosjekt er allerede i gang. Det lange samarbeidet har gitt oss et inngående kjennskap til lagerets situasjon og muligheter samt en god personlig relasjon, og det er en stor hjelp både i forbindelse med support og optimeringsprosjekter. Det er en fornøyelse å være en del av utviklingen, og vi setter stor pris på det gode samarbeidet gjennom alle årene.