Vi er spesialister innen forsyningskjede, industriell automasjon og en rekke nisjeområder – og vi jobber for å utvikle, optimere og effektivisere interne prosesser. Vi står inne for høy kvalitet i våre løsninger og i samarbeidet med våre kunder. Det har vi gjort i mer enn 25 år.

LOGIA er nå en del av det finske Roima Intelligence.

Gå til roimaint.com

Roima Denmark startet med å utvikle løsninger til styring av materialutstyr i 1987. Etter relativt kort tid ble den første styringen til lagerautomater utviklet, og det ble startskuddet for utviklingen av en rekke styringer til både automasjon og manuelle områder i logistikken. Barnets navn ble LOGIA .

LOGIA er skapt i samarbeid med kunder hvor logistikken har strategisk betydning. Vi videreutvikler fortløpende LOGIA basert på våre kunders ønsker slik at den fortsatt støtter deres prosesser optimalt. Det sikrer en høy kvalitet i våre løsninger.

Våre mer enn 25 års erfaring i å utvikle løsninger til lagerautomasjon gjør at vi har oppnådd stor kunnskap og ekspertise i å skjule teknologiens kompleksitet slik at det fremstår lett og forståelig for brukerne.

Vår design er inspirert av formidling i trafikken. Det betyr at designen primært består av lett forståelige symboler og illustrasjoner og kun i mindre utstrekning av tekst. Vi har designet markedets mest intuitive brukerflate hvor brukerne guides via visualiseringer av deres lager, bilder og symboler. Det gjør at en ny bruker kan bruke plattformen etter en halv time til en times introduksjon. Alle unødvendige registreringer er i tillegg fjernet.

Vi jobber tett sammen med andre aktører innenfor logistikkområdet, ledende leverandører av automasjonsutstyr, som f.eks. lagerautomater, miniloads og roboter, samt leverandører av software og hardware. Disse samarbeidene betyr at kundene får sammenhengende løsninger og ofte en «single-point-of-contact».

Vi deltar aktivt i mange nettverk sammen med konsulenthus og universiteter. Vi medvirker aktivt til å fremme produktiviteten i danske bedrifter i Industrial Alliance-samarbeidet og i nettverket Smartlog, hvor fokus er å øke logistikkens betydning.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Vil du høre mer om våre lager- og logistikkløsninger, så kontakt meg på +45 20 29 53 11.

Karsten Bangshaab

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com