Digitalisering av lageret

På mange lagre brukes det tradisjonelle papirplukkelister, som skrives ut fra ERP-systemet. Det er en tidkrevende prosess, som ofte er preget av administrativt arbeid, mye søketid etter varer på lageret og plukkfeil. De tradisjonelle papirløsningene kan derfor med fordel erstattes med online lagerstyring.

Med LOGIA lagerstyring er alt online. Alle lagermedarbeidere er utstyrt med nettbrett, der de enkelt og tydelig presenteres for arbeidsoppgavene og blir guidet gjennom prosessene.

LOGIA prioriterer og setter sammen automatisk bestillinger i den mest optimale rekkefølgen. Dette letter arbeidet til lagersjefen. Plattformens visuelle og intuitive brukergrensesnitt leder lagermedarbeidere gjennom den mest optimale plukkeruten på lageret og viser hvilke varer som skal plukkes, hvor de befinner seg og antall. De enkle instruksjonene gjør det enkelt å forstå og minimere risikoen for feil.

Det et tidsbesparende, lett å bruke og feilreduserende.

Slik kommer du i gang med digitalisering av lageret