Studier viser at mer enn 30% av kostnadene på et sykehus er knyttet til logistikk. Flere sykehus har derfor implementert lagerstyringssystemet LOGIA med tanke på optimalisering. Resultatet er mindre spill, økt effektivitet og mer tid til pasientbehandling.

Med full sporbarhet kan defekte varer enkelt og raskt trekkes tilbake.

LOGIA sikrer at sterile og rene produkter håndteres og oppbevares riktig.

Bestillinger fra avdelingene kjører via sykehusets ERP- eller BRIC-system.

Varer levert direkte til operasjoner kan spores på pasientens personnummer.

Se video: Sygehus Sønderjylland

"Sykehuslogistikken er betydelig optimalisert", sier lagersjef Hans Madsen. LOGIA kontrollerer hele vareflyten på Hospital Sydjyllands sentrallager og sørger for at høye krav til hygiene, kvalitet og holdbarhet oppfylles.

Kundecases

Helse Stavanger

Vis

Regionshospitalet Gødstrup

Vis

Sygehus Sønderjylland

Vis

Sykehus har både sterile og rene produkter. Dette stiller spesielle krav til håndtering og krever ofte flere separate lagringsområder.

LOGIA kan administrere alle lagringsområder i én løsning, både manuell og automatisk. Plattformen sørger for at varer håndteres og lagres riktig i forhold til spesielle krav.

Se case: Sterile og rene produkter ved Hospital Sønderjylland

LOGIA sikrer at kravene til hygiene, utløpsdato og sporbarhet oppfylles. På sterillageret pakkes varer for bruk i «Case carts», som brukes i operasjonsstuene. Alle varer administreres på LOT-nummer, og for de enkelte operasjonene kan varene spores på pasientnivå.

LOGIA har funksjonaliteten til å støtte en effektiv forsyningsplan fra sentrallageret til de ulike sykehusene og avdelingene. Forsyningstjenesten som er avtalt med de ulike sykehusenes avdelinger, kan settes opp i en rutestruktur med de enkelte avdelingene som slipp på ruten.

Denne overordnede forsyningsplanen med planlagte avgangstider fra sentrallageret er styrende bakover i operasjonen på lageret, og den sikrer at varene som skal av gårde først, plukkes først, og at plasseringen av de plukkede varene i forsendelsesrekkene er justert med lasterekkefølgen.

Flere sykehus begynner å bruke lagerteknologi for å støtte intern transport av transportvogner med med sengetøy, håndklær, rengjøringsmidler og mat. Bruk av lagerteknologi i form av et horisontalt lager som inngår i bygningen er et reelt alternativ til bruk av AGV-er og vil redusere kjørende trafikk i sykehuskorridorer.

Varene i det horisontale lageret er tilgjengelige når avdelinger trenger dem. Løsningen reduserer behovet for lagringsplass, og etterfylling av lageret vil være mindre tidkrevende.

Vil du høre mer om våre løsninger for sykehus- og legemiddelindustrien?

Niels Have

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com