Ny forbedret funksjonalitet i LOGIA styrer og effektiviserer håndteringen av ordrer basert på lagerets forsendelsestidspunkt og leveringsdestinasjoner. Hele den utgående logistikken bindes sammen og integreres i den nye rutestyringsfunksjonen. Det omfatter bl.a. ordreprioritering, fraktprognoser, rankstyring og lessestyring.

Automatisk ordreprioritering

LOGIAs rutestyring gjør det mulig å sette opp nye kriterier for hvordan ordrer skal prioriteres basert på lagerets forsendelser. Kriteriene settes opp i ruter som er bestemt ut fra fraktselskapets hentetidspunkter og leveringsdestinasjoner. Det angis bl.a. hvilke dager et fraktselskap kjører en bestemt rute, tidspunktet lastebilen skal lesses og rekkefølgen på fraktselskapets avlessingssteder.

Rutene settes opp en gang, og deretter bruker LOGIA automatisk disse kriteriene til å prioritere hvilken rekkefølge ordrer skal plukkes, rankes opp og lesses i. Ordrer som skal sendes først, plukkes først. De ferdigpakkede ordrene rankes opp og lesses deretter ut fra fraktselskapets avlessingssteder.

Nettbutikk forsendelser

Nettbutikker er kjennetegnet ved at det fortløpende kommer inn mange små ordrer som skal sendes direkte til kunden med kort leveringstid. I rutestyringsfunksjonen kan disse ordrene prioriteres etter den forsendelsesmetoden kunden har valgt og etter tidspunktet ordren er foretatt. Alle ordrer som er foretatt innen et bestemt tidspunkt kan bli plukket og sendt med dagens forsendelse. Ordrer som er foretatt etter dette tidspunktet går over til neste forsendelse.

Optimal utnyttelse av forsendelsesområdet

Det kan ofte skape plassproblemer når ferdigpakkede ordrer hoper seg opp i lagerets forsendelsesområde. Rutestyringens ordreprioritering sikrer at ordrer er pakket og klar i forsendelsesområdet på lessetidspunktet så de ikke tar plass før de skal sendes.

LOGIA utarbeider fraktprognoser over forsendelsens forventede omfang, og det er avgjørende for hvor mye rankeplass forsendelsen tildeles. Fraktprognosen sendes automatisk til fraktselskapet innen henting slik at de vet hvor mange lastebiler som skal sendes.

De ferdigpakkede ordrene rankes opp ved den porten hvor fraktselskapet henter forsendelsen. LOGIA beregner hvor lang tid det tar å lesse ordrene slik at rankene kan reserveres til nye ordrer når forsendelsen er sendt.

Rutestyringsfunksjonen brukes bl.a. av Flying Tiger Copenhagen, HiFi Klubben og Sygehus Sønderjylland.


Last ned webinar om LOGIAs rutestyringsfunksjon

Du kan få en grundig gjennomgang av rutestyringsfunksjonen i webinaret: Slik optimerer du lagerets utgående logistikk.

Software-utvikler Daniel Valsby-Koch vil gi deg innsikt i hvordan og hvorfor hele den utgående logistikken bindes sammen, samt rutestyringens muligheter og fordeler.

Fyll ut skjemaet nedenfor og last ned webinaret.

Fyll ut skjemaet og last ned webinaret.

Daniel Valsby-Koch

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com