LOGIA er designet og utviklet spesifikt til lager- og logistikkfunksjonen. Helt grunnleggende er LOGIA prosess-orientert og sikrer at arbeidet på lageret støttes. Alt planlegging foregår i LOGIA sitt ledelsesverktøy, som gir oversikt og status på fremdriften.

LOGIA er easy-to-operate: prosessorientert, oversiktlig og lett å forstå.

Med LOGIA kan du oppnå de beste resultatene på lageret.

Les våre kunde-caser

LOGIAs lagerstrategier gir lagerledelsen et enkelt redskap til å definere en rekke overordnede lagerstrategier og sikre at de avspeiles i den daglige utførelsen av lageroppgavene.

Strategiene inneholder:

  • Innlagringsstrategier
  • Etterfyllingsstrategier
  • Plukkestrategier

I guiden blir du introdusert for noen av de mulighetene som LOGIAs lagerstrategier tilbyr.

Les mer og last ned guiden her.

LOGIA styrer hele den interne logistikk. Alle funksjoner fra varemottak til lager, produksjon og forsendelse er integrert så forbundne prosesser prioriteres og koordineres.

LOGIA overvåker aktivitetene på de manuelle områdene, automasjonsområder, robotceller osv. og sikrer datautveksling mellom de enkelte områdene og med ERP-systemet.

Det gir et effektivt og strømlinjet materialflyt.

LOGIA har integrasjon til ca. 30 ERP-systemer – blant annet SAP, M3, Visma, Oracle, Microsoft Dynamics NAV og AX.

Transportadministrasjon kan integreres i løsningen. Data kan på den måten deles på tvers av plattformene, og fraktbestilling kan foretas direkte i LOGIA som en del av arbeidsprosessene. LOGIA har standard grensesnitt til Consignor og andre TA-systemer.

LOGIA kan i tillegg integreres med nettbutikker, hvor for eksempel varenes tilgjengelighet og beholdning kan deles.

LOGIA tilbys både som tradisjonell lisens og som Cloud-løsning.

I den tradisjonelle formen kjøper du softwarepakken med ønskede moduler. Du eier software-lisensen og har software og database på egen valgt server.

I Cloud-løsningen ligger softwaren i skyen. Den er alltid oppdatert med nyeste funksjon og du kan benytte den som fastpris-løsning eller på abonnementsbasis.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

La oss ta en prat om lageret ditt og om dine muligheter med LOGIA. Ring til meg på +45 20 96 40 86.

Rikke Weesgaard

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com