Digitalisering av lageret ditt tar utgangspunkt i din aktuelle lagersituasjon. Du kjenner din forretning best. Vi har softwaren, ekspertisen og mer enn 30 års erfaring. I nært samarbeid kan vi komme i mål med den beste løsningen. En løsning som er godt forankret i din virksomhet og som skaper resultater.

Vi har hjulpet mer enn 150 kunder med å forbedre logistikken.

Optimering av ditt lager skal ta utgangspunkt i din aktuelle lagersituasjon. Her er det viktig å være oppmerksom på forhold som:

Lagerlayout
Hvilke typer reoler, variasjon i lokasjonsstørrelser, bredde på gangarealer, bindinger mellom områder.

Produktkarakteristika
Vekt, volum, skjørhet og avsetningsmønster.

Lagerautomasjon
Hvilke automasjonsformer finnes, hvordan utnyttes de i dag, hvordan skal de styres i sammenheng med de manuelle områdene, og er fyllingsgraden tilfredsstillende.

Ordresammensetning
Hvordan er ordresammensetningen, og hvilken variasjon er det i ordresammensetningen over tid.

Beholdningskontroll
Hva er omfanget av beholdningsavvik, og hvor mye tid brukes på opptellinger.

Prosessunderstøttelse
På hvilken måte og i hvilken utstrekning er de nåværende lagerprosessene understøttet.

Du kan kanskje allerede se muligheter for forbedringer når du har vært gjennom disse punktene. Det er viktige input til en mer dybdegående analyse av lageret.

En lageranalyse tar utgangspunkt i ditt nåværende lager-setup og spotter uutnyttet potensial. Det er i tillegg et godt grunnlag for prioritering av forbedringstiltak og valg av løsninger på dette.

Vi har enkle redskaper til å kartlegge prosesser på lageret og i produksjonen. Analysen kommer hele veien rundt lageret og omfatter bl.a.:

  • Lagerinnredning, kapasitet og utnyttelse
  • ABC-analyse
  • Lagerstrategi og styringskonsepter
  • Plukke-, innlagring- og etterfyllingsstrategier
  • KPI-er og Performance Management
  • Digitalisering
  • Automatisering av lagerområder

Vi skaper struktur, oversikt og beregner. Det gir deg et godt faktabasert beslutningsgrunnlag. Vi gir i tillegg råd og veiledning til hvordan du helt praktisk setter i gang.

Vi anbefaler å foreta en ROI-beregning (Return on Investment), som synliggjør hvor mye de enkelte forandringene bidrar, og når investeringen forventes være tjent inn. Det gir dermed oversikt over hvilke forandringer som kan lønne seg, og om investeringen lønner seg.

ROI-analysen kan med fordel deles opp på mange forskjellige fokusområder: medarbeidereffektivitet, feilrate, fasiliteter og utstyr samt transportkostnader.

Medarbeidereffektivitet
Lønnskostnader utgjør en stor andel av de samlede lagerkostnadene. Derfor er det viktig å evaluere tidsforbruket i forbindelse med de enkelte lagerprosessene og vurdere om oppgaver eller håndteringer kan foretas smartere eller helt fjernes.

Feilrate
Plukkefeil og andre feil er en konsekvens av kvaliteten i lagerets prosesser. Å få hjelp ved eventuelle feil er forbundet med overraskende store kostnader og manglende inntjening, som utilfredse kunder står for.

Fasiliteter og utstyr
Lagerfasiliteter og -utstyr skal utnyttes best mulig. Det som var optimalt i går, er ikke nødvendigvis et optimalt setup i morgen. Det kan være lagerets innredning, varenes plassering på lageret og styring av lokasjoner med tanke på å sikre maksimal fyllingsgrad.

Transportkostnader
Transportkostnader er delvis utenfor lagerets kontroll, men i tillegg til forhandling av transportavtaler kan det også spares mange kostnader gjennom konsolidering av ordrer og bedre pakkeløsninger.

ROI-beregningen gir deg et bedre grunnlag for å vurdere og prioritere investeringene; men samtidig gir den større kunnskap om, hvor der skal fokuseres med henblikk på å realisere de forandringer og gevinster, som ROI-en bygger på.

LOGIA er skalerbar. Kontakt meg på +45 40 68 58 88 og hør hvordan du kommer i gang.

Niels Have

Vil du høre mer om våre lager- og logistikkløsninger, så kontakt meg på +45 20 29 53 11.

Karsten Bangshaab

Roima Denmark

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 4020
logiawms@roimaint.com